Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost akciové společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Navenek může jménem společnosti jednat každý člen představenstva. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Nejméně jednou za rok je představenstvo povinno předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (tato zpráva je součástí výroční zprávy).

Volba členů představenstva

Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou nebo i dozorčí radou, pokud je to uvedeno ve stanovách. Funkční období jednotlivých členů představenstva je maximálně pět let. Nový člen představenstva musí být zvolen do tří měsíců po odstoupení bývalého člena.

Pokud se nejedná o společnost s jediným akcionářem, musí mít představenstvo nejméně tři členy. Ti si volí svého předsedu. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, ale nikdo není oprávněn dávat mu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

Ručení za škodu a závazky

Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.

Zasedání představenstva

O průběhu zasedání a rozhodnutích představenstva se pořizují zápisy, ve kterých musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 331 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Děkuji firmě FIRMIN za velice vstřícné, korektní a rychlé jednání. V dnešní době je radost najít a spolupracovat s profesionáli ve svém oboru, a tím FIRMIN rozhodně je.

Miloslav Podráský, ANIX Group s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010