Je virtuální sídlo firmy legální v roce 2014?

Jeden z našich dlouhodobých klientů nás nedávno kontaktoval s tím, že jeho firmu finanční úřad neprávem napadnul za využívání služeb virtuálního sídla. Finanční úřad argumentoval tím, že firma musí údajně v místě sídla svou činnost i fyzicky vykonávat a to přesto, že firma měla nahlášena provozovnu na jiné adrese, kde činnost vykonávala.

Problém našeho klienta je i naším problémem a proto jsme o odpověď požádali našeho právního zástupce. Pokud se dostanete do podobné situace, můžete tuto argumentaci použít také.

Názor právníka na legálnost virtuálních sídel v roce 2014

[ZAČÁTEK CITACE]

Vážený pane jednateli,

názor finančního úřadu tak, jak jste jej popsal, není správný.

Český právní řád aktuálně nestanoví povinnost, aby obchodní společnost měla sídlo v místě skutečného sídla. Podle § 136 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se "při ustavení právnické osoby se určí její sídlo", tedy zákon nestanoví povinnost, aby bylo sídlo určeno v místě, kde se nachází skutečné sídlo právnické osoby.

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku řečené výslovně potvrzuje, když uvádí, že zákon "vychází z pojetí vlastního evropskému právu obchodních společností, podle kterého má hlavní význam sídlo zapsané (formální sídlo)". V důvodové zprávě se dále uvádí, že "vychází-li se totiž nově z pojetí formálního sídla, pak rozsah činnosti právnické osoby není z tohoto hlediska podstatný, protože ta se může odehrávat i mimo zapsané sídlo."

Je tedy zcela jednoznačné, že právnická osoba může mít zvoleno a ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) zapsáno sídlo pouze formální s tím, že skutečné sídlo se nachází jinde.

Nedorozumění na straně finančního úřadu zřejmě vyplývá ze skutečnosti, že starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) ve znění účinném od 31. prosince 2001 do 19. července 2009 v § 19c odst. 2 stanovil, že "sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat", tedy vycházel z pojetí skutečného sídla. Avšak citované ustanovení bylo novelizováno zákonem č. 215/2009 Sb., který citované ustanovení nahradil zněním "při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti" - z čehož je jednoznačně patrný záměr zákonodárce opustit požadavek na zapisování skutečného sídla.

[KONEC CITACE]

Autor: Jay Manas, napsáno 16. října 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ČERVEN
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 337 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Se službami společnosti jsme byli maximálně spokojeni. Vše bylo vyřízeno rychle, pečlivě  a naprosto bez problémů.

Z naší strany maximální spokojenost.

Ing. Marie Šedová, ŠEDOVÁ s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010