Je virtuální sídlo firmy legální v roce 2014?

Jeden z našich dlouhodobých klientů nás nedávno kontaktoval s tím, že jeho firmu finanční úřad neprávem napadnul za využívání služeb virtuálního sídla. Finanční úřad argumentoval tím, že firma musí údajně v místě sídla svou činnost i fyzicky vykonávat a to přesto, že firma měla nahlášena provozovnu na jiné adrese, kde činnost vykonávala.

Problém našeho klienta je i naším problémem a proto jsme o odpověď požádali našeho právního zástupce. Pokud se dostanete do podobné situace, můžete tuto argumentaci použít také.

Názor právníka na legálnost virtuálních sídel v roce 2014

[ZAČÁTEK CITACE]

Vážený pane jednateli,

názor finančního úřadu tak, jak jste jej popsal, není správný.

Český právní řád aktuálně nestanoví povinnost, aby obchodní společnost měla sídlo v místě skutečného sídla. Podle § 136 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se "při ustavení právnické osoby se určí její sídlo", tedy zákon nestanoví povinnost, aby bylo sídlo určeno v místě, kde se nachází skutečné sídlo právnické osoby.

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku řečené výslovně potvrzuje, když uvádí, že zákon "vychází z pojetí vlastního evropskému právu obchodních společností, podle kterého má hlavní význam sídlo zapsané (formální sídlo)". V důvodové zprávě se dále uvádí, že "vychází-li se totiž nově z pojetí formálního sídla, pak rozsah činnosti právnické osoby není z tohoto hlediska podstatný, protože ta se může odehrávat i mimo zapsané sídlo."

Je tedy zcela jednoznačné, že právnická osoba může mít zvoleno a ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku) zapsáno sídlo pouze formální s tím, že skutečné sídlo se nachází jinde.

Nedorozumění na straně finančního úřadu zřejmě vyplývá ze skutečnosti, že starý občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) ve znění účinném od 31. prosince 2001 do 19. července 2009 v § 19c odst. 2 stanovil, že "sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat", tedy vycházel z pojetí skutečného sídla. Avšak citované ustanovení bylo novelizováno zákonem č. 215/2009 Sb., který citované ustanovení nahradil zněním "při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti" - z čehož je jednoznačně patrný záměr zákonodárce opustit požadavek na zapisování skutečného sídla.

[KONEC CITACE]

Autor: Jay Manas, napsáno 16. října 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ÚNOR
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 356 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Když jsem potřeboval založit společnost s ručením omezeným, rozhodl
jsem se využít služeb některé firmy nabízející ready-made společnosti, abych se sám vyhnul zdlouhavé administrativě a mohl se soustředit na jiné věci. Dlouho jsem vybíral, nabídka na internetu je opravdu široká, a nakonec
se rozhodl pro služby společnosti Firmin s.r.o. Dnes vím, že jsem udělal dobře.

Vstřícné jednání, rychlý a bezproblémový proces jsou atributy práce společnosti Firmin s.r.o.

Mgr. Přemysl Holub, Gigatype s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010