Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je taková obchodní společnost, která má svůj základní kapitál rozdělen na stejné podíly neboli obchodovatelné akcie o určité jmenovité hodnotě (je uvedena na akcii). Akcie se kupují a dále prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se dotyčný stane akcionářem, to znamená podílníkem společnosti, přičemž jeho podíl odpovídá jím vlastněnému množství akcií. Akcionáři neručí za závazky společnosti. Za porušení závazků společnosti odpovídá společnost celým svým majetkem.

Z názvu firmy musí být jasné, že se jedná o akciovou společnost, a to buď označením „akciová společnost“, nebo zkratkou „akc.spol.“ nebo „a.s.“.

Orgány akciové společnosti

Orgány akciové společnosti jsou valná hromadapředstavenstvo dozorčí rada.

Založení akciové společnosti

Společnost může mít jednoho i více zakladatelů. Pokud je zakladatel jeden, je společnost založena zakladatelskou listinou, když je více zakladatelů, uzavírá se zakladatelská smlouva. Jestliže se zakladatelé dohodnou,  že v určitém poměru upisují akcie na celý základní kapitál společnosti, není nutná veřejná nabídka akcií ani konání ustavující valné hromady. Základní kapitál se splácí ve výši 2 000 000 Kč (u společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií je základní kapitál 20 000 000 Kč).

Rezervní fond akciové společnosti

Akciová společnost je povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku za rok, v němž poprvé čistý zisk tvoří. Rezervní fond je nejméně ve výši 20% z čistého zisku, ale ne víc než 10% z hodnoty základního kapitálu. Fond se ročně doplňuje nejméně částkou 5% z čistého zisku a to minimálně do výše 20% základního kapitálu. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 372 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

S firmou Firmin se kterou spolupracujeme jsem velmi spokojeni. Veškeré poskytované služby jsou naprosto bezproblémové a je na ně 100% spolehnutí. Při veškerých jednáních jsem se vždy setkali se vstřícností a ochotou ze strany pracovníků firmy.

Celé firmě Firmin přejeme úspěšný nový rok a těšíme se na další spolupráci.

Lenka Hušková, MIXTRON s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010