Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, je svolávána statutárním orgánem a koná se nejméně jednou za rok

Akcionáři/společníci se jí účastní buď osobně, nebo v zastoupení. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní mají akcie (resp. podíl ve společnosti), jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů/společníků.

Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady a případných dalších orgánů podle stanov, rozhodování o odměňování jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o fúzi nebo likvidaci společnosti, schvalování smluv a další.

Dále mohou svolat valnou hromadu:

 • likvidátor či menšinoví společníci (s.r.o.), nebo
 • dozorčí rada či akciová minorita (a.s.)

Povinné náležitosti valné hromady

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Než je zvolen předseda, řídí valnou hromadu statutární orgán, který tím byl pověřen. Zápis o valné hromadě musí obsahovat zákonem stanovené položky:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • místo a dobu konání valné hromady,
 • jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 • popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 • rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 • obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se také přikládají návrhy a prohlášení, která byla předložena k projednání, a listina přítomných akcionářů/společníků.

Zápis ze zasedání valné hromady

Vyhotovení zápisu zajišťuje statutární orgán a to do 30 dnů od ukončení valné hromady a každý akcionář/společník může požádat o vyhotovení kopie tohoto zápisu.

Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů/společníků se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Rozhodnutí jediného společníka

Má-li společnost jen jediného akcionáře/společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář/společník. Projev jeho vůle při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Při rozhodování může vyžadovat účast statutárního orgánu a dozorčí rady.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 361 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

 • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
 • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
 • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Veľmi pekne ďakujem, s Vašimi službami som veľmi spokojný , vybavovanie bez stresu ,rýchlo a zodpovedne. Pri ďalšej príležitosti už nebudem hladať inú firmu.

Rastislav Dzuroška, AGROPLEX Servis s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010