Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti, je svolávána statutárním orgánem a koná se nejméně jednou za rok

Akcionáři/společníci se jí účastní buď osobně, nebo v zastoupení. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní mají akcie (resp. podíl ve společnosti), jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů/společníků.

Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady a případných dalších orgánů podle stanov, rozhodování o odměňování jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o fúzi nebo likvidaci společnosti, schvalování smluv a další.

Dále mohou svolat valnou hromadu:

 • likvidátor či menšinoví společníci (s.r.o.), nebo
 • dozorčí rada či akciová minorita (a.s.)

Povinné náležitosti valné hromady

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Než je zvolen předseda, řídí valnou hromadu statutární orgán, který tím byl pověřen. Zápis o valné hromadě musí obsahovat zákonem stanovené položky:

 • firmu a sídlo společnosti,
 • místo a dobu konání valné hromady,
 • jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 • popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 • rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 • obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se také přikládají návrhy a prohlášení, která byla předložena k projednání, a listina přítomných akcionářů/společníků.

Zápis ze zasedání valné hromady

Vyhotovení zápisu zajišťuje statutární orgán a to do 30 dnů od ukončení valné hromady a každý akcionář/společník může požádat o vyhotovení kopie tohoto zápisu.

Zápisy o valné hromadě spolu s oznámením nebo pozváním na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů/společníků se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Rozhodnutí jediného společníka

Má-li společnost jen jediného akcionáře/společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář/společník. Projev jeho vůle při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Při rozhodování může vyžadovat účast statutárního orgánu a dozorčí rady.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 334 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

 • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
 • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
 • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Dobrý den,

se službami společnosti jsme velmi spokojeni, zejména rychlost. Vřele doporučujeme. Ušetříte mnoho drahocenného času.

Karel H., Stolenta s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010