Akcie

Akcie je cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení, zisku a likvidačním zůstatku společnosti. Akcie mohou být vydávány v listinné nebo zaknihované podobě a musí obsahovat povinné položky:

  • Firmu a sídlo společnosti
  • Jmenovitou hodnotu
  • Označení formy akcie
  • Výši základního kapitálu
  • Počet akcií k datu emise akcie
  • Datum emise

Akcie jedné společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu. Společnost je povinna zacházet za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně a s akciemi stejného druhu musí být spojena stejná práva.

Formy akcií

Akcie se dělí na:

Druhy akcií

Listinná akcie

Listinné akcie mají fyzickou podobu, jsou vytištěné na papíře. Součástí je plášť, kupónový arch a talón. Na plášti je potvrzení podílu vlastníka na společnosti. Kupónový list obsahuje kupóny, které slouží k výplatě dividend. Talón je poukázka k získání nového kupónového listu. Použije se, pokud vyčerpáme všechny kupóny.

Listinná akcie musí kromě povinných náležitostí obsahovat také číselné označení a podpis členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise akcie.

Zaknihovaná akcie

Nemají hmotnou podobu, jsou evidované v počítačové databázi Střediska cenných papírů. Jako potvrzení o vlastnictví akcionář obdrží výpis z účtu ze Střediska cenných papírů. Zaknihovaná akcie musí v určitých případech stanovených obchodním zákoníkem kromě povinných náležitostí obsahovat i číselné označení.

Jmenovitá hodnota akcie

Jmenovitá hodnota je vyznačena přímo na akcii. Je to výše podílu na základním kapitálu společnosti, celkový součet jmenovitých hodnot všech akcií tedy odpovídá výši základního kapitálu.

Emisní kurz akcie

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 331 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Při koupi naší společnosti jsme byli velice spokojeni.

Oceňujeme profesionální, rychlé a vstřícné jednání. Vzhledem k tomu, že si i nadále pronajímáme sídlo společnosti, můžeme potvrdit, že vše probíhá naprosto bez problémů. Jsme rádi, že jsme se na tuto firmu včele s panem Maňasem obrátili a pokud bychom potřebovali další služby, udělali bychom to zas. Můžeme jen vřele doporučovat.

Richard Huzinec, MAX Ventures s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010