Jak začít podnikat?

Prvním předpokladem podnikání je mít určitý podnikatelský záměr. Jestliže máte konkrétní a promyšlený nápad, o kterém se domníváte, že by na trhu zboží či služeb obstál, máte splněnou první dispozici pro začátek podnikání. V našich podmínkách se můžete rozhodnout pro mnoho forem podnikání. V základním členění se setkáváme s fyzickou a právnickou osobou a ty se pak dále rozdělují na další podskupiny. 

Fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO)?

Obecně se dá říci, že pokud jdete do podnikání sami, je jednodušší vyřídit si živnost než zakládat novou právnickou osobu ale rozhodně to takto neplatí v každém případě. U založení PO je celý proces zakládání o něco složitější, musí být sepsaná zakladatelská smlouva a musí proběhnout i zápis do obchodního rejstříku. Kdyžto u založení živnosti tato administrativa odpadá. 

Samozřejmě že nejdůležitější věcí jsou Vaše celkové plány podnikání a rozsah podnikatelských aktivit. Tyto skutečnosti je tak při výběru právní formy podnikání důležité zohlednit. Další důležitou věcí je bezpochyby finanční nákladnost při založení podniku, kdy kupříkladu u akciové společnosti dosahuje výše základního kapitálu až dvou milionů korun, nebo ručení za závazky podniku. 

Sestavení plánu podnikání

Před samotným podnikáním je velmi užitečné sepsat si podnikatelský záměr. V něm si sami pro sebe ověříte, zda Vámi zvolené podnikání má opravdu smysl a jestli je vůbec Váš záměr realizovatelný. Při sepisování je důležité brát zřetel na co nejkonkrétnější fakta a reálné věci. Už při samotném sestavování plánu Vašeho podnikání se mnohé věci naučíte a k tomu Vás to bude nutit přemýšlet i o dalších věcech, ke kterým byste bez sepisování ani nedošly a tedy je neřešili. V neposlední řadě je podnikatelský záměr podmínkou k získání finančních prostředků od potenciálních investorů.

Volná živnost

Nejjednodušší a na vyřízení nejrychlejší forma podnikání, u které je snadné splnit podmínky je volná živnost, kdy zájemci o tuto živnost mohou vybírat ze seznamu volných živností. Živnost spadá do ohlašovacích živností a je nutné u ní splnit všeobecné podmínky, kterými jsou:

 • Dosažení věku 18 let
 • Bezúhonnost
 • Způsobilost k právním úkonům

Dokládání dalších věcí, jako je vzdělání nebo různé rekvalifikace u této živnosti nejsou potřeba. Oprávnění Vás bude stát jen 1 000 Kč a jeho vyřízení může probíhat osobně, kdy navštívíte živnostenský úřad nebo prostřednictvím pošty či elektronickou formou. Další variantou kde lze tuto žádost podat, je i kontaktní místo veřejné správy neboli Czech POINT.

Pokud budete živnost vyřizovat osobně, tak na živnostenském úřadu po Vás budou chtít občanský průkaz a vyplníte zde takzvaný jednotný registrační formulář, kde je zapotřebí vyplnit údaje, kterými jsou například:

 • Jméno a příjmení
 • Státní občanství
 • Adresa trvalého bydliště
 • Místo narození, datum narození, rodné číslo apod.

Díky tomuto formuláři je upuštěno od obíhání úřadů, neboť další informace si mezi sebou vyřídí samotné úřady bez nutnosti Vaší přítomnosti. Hned po ohlášení živnosti se můžete vrhnout do svého podnikání.

Další živnosti

Ostatní živnosti, které máte na výběr, se dělí na dvě základní skupiny. A to na živnosti ohlašovací, kde je zařazena řemeslná, vázaná a již zmíněná volná živnost a poté na živnosti koncesované. U živností ohlašovacích je nutné splnit bez výjimky kromě všeobecných podmínek i odbornou způsobilost, která se týká určitého odborného vzdělání nebo rekvalifikace. U koncesované živnosti je také nutná odborná způsobilost a k tomu je navíc k jejímu provozování zapotřebí i udělení státního povolení neboli koncese.

Autor: Jay Manas, napsáno 28. srpna 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC KVĚTEN
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 341 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Společnost FIRMIN s.r.o. dlouhodobě zajišťuje naší společnosti sídlo v hlavním městě Praze, jakož i přeposílání veškeré pošty a komplexní servis související se zasídlením naší společnosti. Můžeme odpovědně říci, že veškeré popsané činnosti jsou po celou dobu vykonávány plně k naší spokojenosti.

Martin Soukup, Centinder s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010