Živnosti

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, při dodržení podmínek stanovených zákonem. Živnost může provozovat na základě živnostenského oprávnění fyzická nebo právnická osoba. Za živnosti se nepovažují a živnostenským zákonem se neřídí činnosti upravené jinými zákony, např. povolání lékařů, advokátů, tlumočníků, činnosti v bankovnictví, pojišťovnictví, v zemědělství a lesnictví, v námořní dopravě, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, umělecká a vědecká tvůrčí činnost podle autorského zákona.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

  • věk minimálně 18 let
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

U občanů České republiky se bezúhonnost prokazuje výpisem z Rejstříku trestů. Osoby, které jsou občany jiného státu Evropské unie, předkládají výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu. To platí i pro občany zemí mimo Evropskou unii. Pokud jim tyto doklady jejich stát nevydá, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu (tyto doklady nesmí být starší víc jak 3 měsíce) a výpis z evidence Rejstříku trestů.

Kdo splní tyto podmínky, má nárok na živnostenské oprávnění. Podmínky musí být splněny po celou dobu trvání podnikání, jinak může být pozastaveno provozování živnosti nebo zrušeno živnostenské oprávnění.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 334 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Rychlé a profesionální jednání při zařizovaní firmy přímo zakázku. Ve srovnání služeb v ČR opravdu bezkonkurenční.

 Děkujeme.

David Kuchař, Porto Sedente s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010