Komanditní společnost (k.s.)

Komanditní společnost je jedním z druhů osobní obchodní společnosti. K jejímu založení jsou potřeba minimálně dva společníci (fyzické nebo právnické osoby), z nichž jeden musí být komanditista a druhý komplementář. Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. Komplementáři ručí celým svým majetkem. Výjimka, kdy komanditisté ručí stejně jako komplementáři nastává, pokud název společnosti obsahuje jméno komaditisty.

Aby se osoba mohla stát komplementářem, musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti. Komplementáři jsou statutárním orgánem společnosti a jsou oprávněni k jejímu obchodnímu vedení. Každý komplementář může za společnost jednat svým jménem samostatně. Zisk společnosti se dělí mezi komplementáře a společnost rovným dílem nebo poměrem, který je určen ve společenské smlouvě. Mezi sebou si komplementáři dělí zisk na stejném principu (to platí i u případné ztráty společnosti).

Komanditisté nemají právo na obchodní vedení společnosti. V ostatních záležitostech zpravidla rozhodují společně s komplementáři většinou hlasů. Komanditisté jsou povini vložit do základního kapitálu vklad nejméně 5000 Kč a splatit ho ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou. Mají právo na veškeré informace o společnosti, ale nejsou vázáni zákazem konkurence. Zdaněný zisk společnosti se dělí mezi komanditisty podle poměru splacených vkladů. Pokud dojde ke ztrátě, jsou povinni se na ní podílet. Pokud komanditista uzavře smlouvu jménem společnosti, když k tomu neměl zmocnění, ručí za závazky z ní plynoucí.

Založení komanditní společnosti

Komanditní společnost se zákládá společenskou smlouvou, která ze zákona musí obsahovat:

  • firmu a sídlo společnosti
  • určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby
  • předmět podnikání
  • určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté
  • výši vkladu každého komanditisty

V názvu firmy musí být obsaženo označení "komanditní společnost" nebo zkratka "kom.spol." nebo "k.s."

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 334 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Děkuji za rychlé a seriozní jednání.

Zdeněk Havel, Fashion model s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010