Jednatel

Jednatel představuje statutární orgán společnosti. Má oprávnění provádět všechny právní úkony (např.uzavírat smlouvy) jménem společnosti kromě těch, které náleží do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Jednatel může být jeden, nebo jich může být i více. V tom případě je pak oprávněn každý z nich jednat samostatně jménem společnosti, není-li stanovami nebo společenskou smlouvou stanoveno jinak.

Jednatelem se nemusí stát nutně pouze společník, ale i jakákoliv fyzická osoba, kterou jmenuje valná hromada. Mezi hlavní povinnosti jednatele patří zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti, jednat v zájmu společnosti, respektovat zákaz konkurence a nekalé soutěže, mlčenlivost a informační povinnost.

Jednatel je zodpovědný za vedení obchodní a ekonomické činnosti společnosti, stanovuje firemní strategii, jedná s důležitými klienty a partnery a zastupuje společnost vůči úřadům. Pokud má společnost více jednatelů, při rozhodování o obchodním vedení společnosti je potřeba souhlas většiny jednatelů.

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 315 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Od společnosti FIRMIN s.r.o. jsme zakoupili společnost s ručením omezeným, celá koupě proběhla rychle a bez jakýchkoliv komplikací, zvláště mile jsme byl překvapen profesionálním a příjemným přístupem. Jako další službu jsme využili přejmenování naší společnosti, taktéž proběhlo v rekordním čase a bez komplikací i navzdory tomu že jednání s českými úřady není zrovna jednoduché. Dále využíváme služby poskytnutí sídla společnosti, i tato služba bez problémů za přijatelnou cenu.

Tímto chci poděkovat celé společnosti za vzornou péči o své klienty a příjemné jednání.

Martin Číp, SKMC - Lešení s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010