Evropská společnost (SE)

Evropská společnost je jakousi první společností všech členských států Evropské unie, nejvíce se blíží akciové společnosti. Vznikla v důsledku mnohaletých snah o vytvoření jednotné právní úpravy obchodní společnosti v rámci států Evropské unie. Mezi výhody této právní formy patří například snadná přenositelnost sídla napříč všemi státy EU. Při přesídlení se nepřeruší právní kontinuita společnosti, společnost se jen bude řídit jiným právním řádem. Existuje i možnost přeměny SE na akciovou společnost ve státě, kde má sídlo.

Základní kapitál evropské společnosti činí nejméně 120 tisíc EUR. Některé státy vyžadují od společností působících v určitých odvětvích vyšší kapitál. Tento požadavek se vztahuje i na SE se sídlem v daném státě. Kapitál je rozložen na akcie, akcionáři ručí za závazky do výše svého upsaného kapitálu. Státy, které nemají euro jako jednotnou měnu, mohou základní kapitál a účetní závěrku vyjádřit v národní měně. Tak je tomu i v České republice, základní kapitál a závěrka SE se sídlem v ČR musí být uváděna v korunách.

Existují čtyři způsoby založení Evropské společnosti - fúzí, založení holdingové SE, dceřiné SE nebo změnou z akciové společnosti. Na způsobu nezáleží, SE nabývá právní subjektivity ke dni zápisu do rejstříku určeného legislativou státu, ve kterém má sídlo. V České republice se SE zapisují do obchodního rejstříku pomocí speciálního formuláře.  

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 391 firem na prodej

Tři jednoduché kroky pro získání

ready made společnosti

  • Vyberte si ready made společnost z naší nabídky a proveďte online rezervaci.
  • Budeme Vás kontaktovat, domluvíme s Vámi podrobnosti a termín podpisu smlouvy.
  • Po zhruba 30-minutové schůzce můžete již jednat za Vaši novou společnost, jak snadné.
Často kladené dotazy
FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

V roce 2009 jsem zakládal společnost standardním způsobem, vyplňoval jsem řadu dokumentů a založení trvalo několik měsíců.

V roce 2011 jsem se proto obrátil na společnost Firmin, když jsem zakládal novou společnost a zvolil jsem cestu ready made. Od prvního telefonního kontaktu uběhlo několik dní a měl jsem novou společnost. Vše proběhlo velmi hladce a v příjemné atmosféře a to během jednoho setkání. Získal jsem navíc sídlo v Praze, které mi otevřelo nové možnosti, protože naše firma působí celorepublikově.

Proto jsem doporučil služby Firmin i svému známému.

Alexandr Procházka, Green road s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010