Zrušení s.r.o., aneb jak zrušit s.r.o.

Jestliže se máme bavit o nevýhodách společnosti s ručením omezeným, tak její zrušení je jedna z těch největších. Ještě před tím, než se k této variantě rozhodnete, zvažte, zda by nešlo společnost prodat. Jestliže jste ale již společnost k prodeji nabízeli, ale nesetkali jste se s žádnou odezvou, pak Vám jiná možnost pravděpodobně nezbyde.

Důvodů pro zrušení s.r.o. může být nespočet. Může jít například o dosažení účelu, pro který byla založena, špatné výsledky hospodaření, rozhodnutí společníků o zrušení, rozhodnutí soudu o zrušení, smrt společníka a další příčiny.

Zrušení společnosti bez likvidace

Společnost se může zrušit dvěma způsoby, buď s likvidací, nebo bez likvidace. Bez likvidace přechází vlastnictví společnosti na právního zástupce. Společnost je například rozdělena, přeměna v jinou právní formu či sloučena s jinou společností, kdy všechna práva a majetek přechází na takzvanou nástupnickou společnost, která může být třeba i nově založena. Ve srovnání s jinými formami se jedná o velmi rychlé a snadné zrušení společnosti.

Zrušení společnosti s likvidací

Do procesu likvidace vstupuje společnost ke dni, ke kterému je zrušena. Likvidace je zrušení společnosti, které je stanoveno zákonem a na základě kterého je realizováno vypořádání majetkových poměrů zrušené společnosti. Pokud tyto poměry nejsou zvlášť upraveny ve společenské smlouvě, má každý ze společníků nárok na likvidační zůstatek podle svého obchodního podílu. Na celý proces tohoto mimosoudního řízení dohlíží likvidátor, který je určený soudem nebo statutárním orgánem. Likvidátor za společnost rozhoduje po celou dobu likvidace a přejímá všechny kompetence orgánů organizace. Jeho pravomoci jsou však omezené, neboť všechny své kroky musí činit tak, aby směřovaly k zániku společnosti.

Aby vůbec mohla přijít na řadu likvidace společnosti, musí být před tím vypořádány veškeré závazky ať už věřitelům nebo dodavatelům společnosti, tak i státu. Teprve v poslední řadě může být rozděleno i zbylé jmění společnosti mezi společníky ve formě likvidačního zůstatku.

Samotný vstup společnosti do likvidace se zapisuje i do obchodního rejstříku a po dobu likvidace působí společnost na veřejnosti s dovětkem “v likvidaci“. Po ukončení likvidace požádá likvidátor do 30 dnů o výmaz z obchodního rejstříku a tím je poté společnost definitivně zrušena. Celý proces likvidace může trvat i několik měsíců a pokud jde o nějakou větší společnost, tak i několik let.

Autor: Jay Manas, napsáno 10. července 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC KVĚTEN
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 341 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Se splečností FIRMIN, od které jsme v letošním roce odkoupili založenou společnost, jsme byli velmi spokojeni a to jak s rychlým přepisem, přejmenováním a zařízením veškeré administrativy. Vše šlo rychle a bez problémů. Jsme s profesionálním a rychlým přístupem FIRMINU velmi spokojeni. Tuto firmu můžeme jen doporučit.

Jiří Šimek, ŠIMEK Group s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010