Změna názvu společnosti

Název právnické osoby v roce 2014

V roce 2013 a předchozích letech bylo v Občanském zákoníku uváděno, že název právnické osoby nesmí být klamavý ani lehce zaměnitelný s názvem jiné osoby. Toto znění zákona je i nadále platným ustanovením Občanského zákoníku, vydaného pro rok 2014. Naopak, co se týká ustanovení, že v názvu společnosti může být použito jméno fyzické osoby pouze jméno společníka nebo člena společnosti, již v nově vydaném Občanském zákoníku nenajdete.

Použití jména člověka v názvu společnosti

Nově je toto ustanovení od 1. 1. 2014 v Občanském zákoníku formulováno, že bude možno použít jméno, jako název společnosti, jakéhokoliv člověka, který má ke společnosti nebo jednatelům zvláštní vztah. Tato osoba musí udělit souhlas k tomu, že její jméno bude ve společnosti využíváno, jako název společnosti.

Pokud je osoba, po které se má společnost jmenovat, po smrti, je vyžadován souhlas buďto jeho manžela/manželky, potomka, který je již zletilý nebo jednoho z předků. Osoba, která uděluje souhlas s užitím jména jako názvu společnosti, má zároveň právo, kdykoliv uzná za vhodné, tento souhlas zrušit.

Příznačný prvek názvu společnosti u více právnických osob

V novém Občanském zákoníku, který nabyl platnosti 1. 1. 2014, se rovněž objevila úprava zákonu, která se týká možnosti, že jedna právnická osoba může využívat některých příznačných prvků z názvu jiné právnické osoby i v případě, že tyto dvě společnosti nepatří k jednomu koncernu. I v tomto případě platí, že příznačný prvek názvu nesmí být použit bez souhlasu právnické osoby, jemuž název patří. Rovněž nesmí být názvy těchto dvou společností lehce zaměnitelné a musí být rozlišitelné. Tyto dvě právnické osoby musejí být v nějakém vzájemném vztahu (například, že mají stejného zakladatele).

Jak na změnu názvu firmy

Podnikatel může kdykoliv změnit název své společnosti, uzná-li za vhodné či potřebné tuto změnu provést. Hlavní podmínkou, kterou je potřeba při změně názvu obchodní společnosti splnit, je změna stanov firmy. K provedení této změny je potřeba svolat valnou hromadu, protože o změně stanov společnosti může rozhodnout pouze právě valná hromada. Jakmile valná hromada rozhodne, platné rozhodnutí o změně stanov obchodní společnosti je součástí předloženého návrhu, na zápis změny názvu společnosti do Obchodního rejstříku, příslušnému soudu. Změna názvu obchodní společnosti nabývá právní moci až ve chvíli, kdy je proveden zápis do Obchodního rejstříku.

Jak dlouho celý postup trvá

Dokud neproběhne řádné zapsání změny názvu do Obchodní rejstříku, firma nadále vystupuje pod svým starým názvem společnosti. Příslušný soud, který se změnou názvu zabývá je povinen učinit veškeré kroky vedoucí k řádnému rozhodnutí o věci do 5 pracovních dnů od podání návrhu na daný úkon. Jakmile soud rozhodne, stále není konec. Po rozhodnutí soudu je ještě potřeba učinit vlastní zápis. Jakmile usnesení o povolení zápisu nabyde právní moci, příslušný soud provede vlastní zápis.

Krok po kroku, co udělat pro změnu názvu firmy

 1. Najít si veškeré již existující obchodní firmy v Obchodním rejstříku a zkontrolovat si nový název, zda již neexistuje nebo není v rozporu ze zákonem o názvu společnosti.
 2. Svolat valnou hromadu, aby se schválila změna stanov obchodní společnosti.
 3. Podat návrh na zápis změny společnosti do Obchodního rejstříku.
 4. Oznámení změn provedených u obchodní společnosti veškerým potřebným úřadům (Živnostenský úřad, Finanční úřad, správa Sociálního zabezpečení a poskytovatelům zdravotního pojištění).
 5. Oznámení o změnách příslušnému Katastrálnímu úřadu a Úřadu průmyslového vlastnictví.
 6. Dále je potřeba provozovnu či sídlo označit novým názvem.
 7. Nesmíte zapomenout na provedení změn na všech obchodních dokumentech, jakými jsou například faktury, objednávky, obchodní dopisy, firemní tiskopisy apod.
 8. Rovněž je potřeba oznámit změnu bankám, poskytovatelům služeb, Vašim obchodním partnerům a všem dalším úřadům, u kterých uznáte za vhodné, že je tuto změnu potřebné nahlásit, jako například Úřad pro ochranu osobních údajů apod.

Nevíte si se změnou rady?

Obraťte se na nás a my Vám změnu kompletně vyřídíme i poradíme s novým názvem. Podívejte se na kompletní nabídku změn v obchodním rejstříku.

Autor: Jay Manas, napsáno 10. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ČERVEN
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 334 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Děkujeme pracovníkům firmy FIRMIN, zejména p. Maňasovi, za profesionální, milý a vstřícný přístup a rychlý výsledek při jednání o sídle firmy.

Ing. Věra Nižníková, VERO Investment s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010