Změna jednatele společnosti

Ve společnosti s ručením omezením patří změna jednatele k velmi požadovaným změnám, jednatel je statutární orgán s.r.o. a jménem společnosti činí veškeré právní úkony. Během existence společnosti se často stává, že je potřeba jednatele buď vyměnit nebo přidat. Právo na změnu jednatele má společník nebo společníci společnosti, kteří o změně jednatele rozhodují na valné hromadě.

Nejčastější způsob změny jednatele

Nejčastěji se změna jednatele provádí odvoláním původního jednatele a na základě toho jmenováním jednatele nového. Dále může dojít ke změně jednatele odstoupením z funkce, skončením časově omezené funkce, popřípadě úmrtím jednatele.

Jak probíhá změna jednatele

 • Změna jednatele probíhá na valné hromadě - na které hlasují společníci společnosti.
 • Valnou hromadu svolává původní jednatel - písemnou pozvánkou adresovanou všem společníkům (v pozvánce musí být předmět jednání, i s uvedením skutečnosti, že valná hromada bude hlasovat o odvolání původního jednatele + jmenování jednatele nového).
 • Na valnou hromadu se musí dostavit všichni společníci, v případě kladného výsledku bude změna jednatele provedena.
 • O průběhu valné hromady se sepisuje zápis (slouží jako podklad k zápisu do obchodního rejstříku).
 • Ze zákona není nutný notářský zápis (notářský zápis je nutný pouze v případě - kdy stanoví společenská smlouva nebo v případě změny v počtu jednatelů firmy).

Změna člena představenstva nebo člena dozorčí rady

V akciové a evropské společnosti není statutárním orgánem jednatel, ale člen představenstva. V těchto společností se oproti společnosti s ručením omezením zřizuje ze zákona kontrolní orgán-dozorčí rada, jejíž členy lze ze zákona také měnit. O této změně rozhodují akcionáři společnosti na valné hromadě.

Autor: Jay Manas, napsáno 17. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ÚNOR
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 361 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Jsem velice spokojená s profesionálním přístupem společnosti FIRMIN s.r.o. při poskytnutí sídla naší společnosti.

PhDr. Věra Drtinová, CALLA MEDICA s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010