Zápis do obchodního rejstříku notářem

Od roku 2014 vešel v platnost hojně probíraný nový Občanský zákoník a zákon o Obchodních korporacích, ale i další zákony, které s těmito dvěma zákony přímo nebo nepřímo souvisejí. Jedním z nich je i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který přináší řadu novinek, mezi ty nejvýznamnější patří, provedení přímého zápisu do Obchodního rejstříku notářem.

Ulehčení práce rejstříkovým soudům

Tato novinka by měla ulehčit práci rejstříkovým soudům a povolení přímých zápisů zajisté ocení i řada podnikatelů, kterým to zjednoduší podnikaní, zrychlí a zlevní zakládání nových firem. Aby žádost oprávněné osoby byla zapsána do obchodního rejstříku přímo notářem, musí být dodrženy zákonem stanovené podmínky:

 • Zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu.
 • Podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby.
 • Notáři byly předloženy všechny listiny, které jsou nutné pro účel zápisu do Obchodního rejstříku doložit.
 • Osoba oprávněná k podání návrhu na zápis o to požádá.

Žadatelům, kteří budou žádat o zápis do Obchodního rejstříku odpadne povinnost zakládat listiny do sbírky listin, nově budou písemnosti předložené notáři v listinné podobě a listiny, které se zakládají do sbírky listin, budou převedeny do elektronické podoby notářem a až po provedení zápisu bez zbytečného odkladu vloženy dálkovým přístupem do sbírky listin.

Omezení byrokracie na minimum

Mnoho žadatelů zajisté ocení skutečnost, že chyby, ať už v počtech nebo jiné nesprávnosti v zápisu, opraví notář, který zápis provedl a to bez návrhu a kdykoliv. Výhodou je, že odpadne zbytečné a zpoplatněné podávání nových návrhů, které dříve rejstříkové soudy odmítaly opravit bez návrhu.

Výhody zápisu do OR notářem

 • notář musí provést zápis - bez zbytečného odkladu
 • není nutné vyplňovat rejstříkový formulář
 • veškeré podklady se předkládají přímo notáři (ten si může vyžádat jejich doplnění)
 • nebude nutné podávat návrh v místě příslušného rejstříkového soudu

Autor: Jay Manas, napsáno 5. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ÚNOR
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 344 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

S FIRMINem mám docela čerstvou zkušenost...Veškeré jednání proběhlo rychle, na profesionální úrovni, avšak bez byrokratického přístupu - v dnešní době téměř všudypřítomného, čehož si velmi cením. Veškeré dokumenty profesionálně připraveny na domluvený termín. Následně byly obratem zodpovězeny všechny mé dotazy a obratem také řeší případné problémy, které však nevzešly ze strany FIRMINu, v mém případě konkrétně problém s nezneplatněnými údaji v datové schránce. Komunikace s panem Maňasem i paní Maňasovou rychlá a vstřícná. Společnost FIRMIN mohu jen doporučit. 

Marta Kalandříková, Atomic Servis s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010