Zápis do obchodního rejstříku notářem

Od roku 2014 vešel v platnost hojně probíraný nový Občanský zákoník a zákon o Obchodních korporacích, ale i další zákony, které s těmito dvěma zákony přímo nebo nepřímo souvisejí. Jedním z nich je i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který přináší řadu novinek, mezi ty nejvýznamnější patří, provedení přímého zápisu do Obchodního rejstříku notářem.

Ulehčení práce rejstříkovým soudům

Tato novinka by měla ulehčit práci rejstříkovým soudům a povolení přímých zápisů zajisté ocení i řada podnikatelů, kterým to zjednoduší podnikaní, zrychlí a zlevní zakládání nových firem. Aby žádost oprávněné osoby byla zapsána do obchodního rejstříku přímo notářem, musí být dodrženy zákonem stanovené podmínky:

 • Zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu.
 • Podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby.
 • Notáři byly předloženy všechny listiny, které jsou nutné pro účel zápisu do Obchodního rejstříku doložit.
 • Osoba oprávněná k podání návrhu na zápis o to požádá.

Žadatelům, kteří budou žádat o zápis do Obchodního rejstříku odpadne povinnost zakládat listiny do sbírky listin, nově budou písemnosti předložené notáři v listinné podobě a listiny, které se zakládají do sbírky listin, budou převedeny do elektronické podoby notářem a až po provedení zápisu bez zbytečného odkladu vloženy dálkovým přístupem do sbírky listin.

Omezení byrokracie na minimum

Mnoho žadatelů zajisté ocení skutečnost, že chyby, ať už v počtech nebo jiné nesprávnosti v zápisu, opraví notář, který zápis provedl a to bez návrhu a kdykoliv. Výhodou je, že odpadne zbytečné a zpoplatněné podávání nových návrhů, které dříve rejstříkové soudy odmítaly opravit bez návrhu.

Výhody zápisu do OR notářem

 • notář musí provést zápis - bez zbytečného odkladu
 • není nutné vyplňovat rejstříkový formulář
 • veškeré podklady se předkládají přímo notáři (ten si může vyžádat jejich doplnění)
 • nebude nutné podávat návrh v místě příslušného rejstříkového soudu

Autor: Jay Manas, napsáno 5. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ÚNOR
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 356 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Firmu Firmin možeme len odporučiť. Perfektná spolupráca. Ochotné správanie. Všetko prebehlo v poriadku, a rýchlo. Ak kupovať firmu tak www.firmin.cz je tá správna adresa.

Martin Laluha, Topic Group s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010