Právní formy podnikání

Podnikání v ČR se dělí na dva základní druhy a to na podnikání fyzických osob a právnických osob. Oba typy jsou upraveny v občanském zákoníku. Před samotným podnikáním byste se měli nejdříve rozhodnout, jaká z těchto forem bude pro Vaši činnost lepší. Jestliže se stane, že Vaše první volba právní formy nebude správná a budete jí chtít třeba za určitý čas změnit, je to možné ale změna se neobejde bez vynaložení určitých nákladů a drobných komplikací. Je tedy lepší udělat patřičný rozbor a zvážit výhody a nevýhody jednotlivých druhů a až po té vznést konečné rozhodnutí.

Kritérií, podle kterých se můžete rozhodovat je celá řada. Například se jedná o Vaše požadavky na velikost základního kapitálu, finanční možnosti společnosti, míru právní regulace či počet zakladatelů. V neposlední řadě je důležité nezapomenout ani na rozsah ručení za závazky společnosti nebo daňové zatížení, které je odlišné u fyzických a právnických osob. 

Podnikání PO

Jestliže se rozhodnete pro právnickou osobu, je zapotřebí ještě specifikovat přesnou právní formu, kterou může být:

 • Akciová společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Družstvo

Samotná společnost vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Ode dne, kdy je zápis proveden, se firma stává právnickou osobou. Obchodní společnosti se zakládají společenskou smlouvou, která je podepsána všemi zakladateli. U společností s ručením omezeným a akciových společností musí mít tato společenská smlouva i formu veřejné listiny, jejíž součástí je i notářský zápis.

Společnost s ručením omezeným

Z vyjmenovaných druhů jsou u nás zastoupeny nejvíce společnosti s ručením omezeným. Tato společnost je jednou z forem obchodních společností a může mít od jednoho do 50 společníků. Její základní kapitál může být od roku 2014 pouze symbolická jedna korun, může být ale samozřejmě i vyšší. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem a její společníci jen do výše svých nesplacených vkladů. 

Největší výhoda s.r.o. spočívá jednoznačně v omezeném ručením. Za další výhody se dá brát i například skutečnost, že k založení společnosti postačí pouze jedna osoba, nebo že obchodní podíl lze prodat.

Akciová společnost

Akciová společnost patří mezi kapitálové obchodní společnosti, na jejímž základním kapitálu se podílejí akcionáři formou akcií. Založení společnosti probíhá jedním nebo více zakladateli. Minimální výše základního kapitálu jsou 2 000 000 Kč a za své závazky ručí celým svým majetkem. Společnost má většinou tři statutární orgány, z nichž má řídící funkci představenstvo. Dalšími orgány jsou valná hromada a dozorčí rada.

Od roku 2014 navíc je možné založit firmu s monistickým systémem, kde se jmenuje statutární ředitel a správní rada (obojí může zastávat jedna osoba).

Výhodou je anonymita akcionářů, kdy jejich jména nejsou zapisována do obchodního rejstříku (pokud jsou akcionáři alespoň dva).

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní obchodní společnosti, které upravuje obchodní zákoník. Společnost musí být založena minimálně dvěma společníky. Za své závazky společníci ručí nerozdílně celým svým majetkem, což je velkou nevýhodou této společnosti.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je upravena v obchodním zákoníku a patří mezi osobní obchodní společnosti. Zakládají ji minimálně dva zakladatelé prostřednictvím společenské smlouvy. Společnost je složena z komanditistů, kteří ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu a komplementářů, ručících za závazky celým svým majetkem a kteří jsou zároveň pověření i k vedení a jednání za společnost. Potenciální zisk se dělí podle určení ve společenské smlouvě. 

Družstvo

Družstvo může být založeno pro podnikání nebo k hospodářským, sociálním či jiným účelům. Založit družstvo musí minimálně dvě právnické osoby nebo pět a více fyzických osob. Základní kapitál určují stanovy družstva a musí činit minimálně 50 000 Kč. Hlavní odlišnost od ostatních obchodních společností spočívá ve změně členství, kdy není nutností při nabytí členství provedení změn v zakladatelském dokumentu.

Podnikání FO

Pokud se rozhodnete podnikat jako fyzická osoba, je nutné k tomu mít patřičné živnostenské oprávnění. Na výběr jsou dva základní druhy živnosti. Živnosti ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti

Ohlašovací živnost lze provozovat na základě ohlášení u živnostenského úřadu a dělí se na: 

 • Řemeslné živnosti
 • Vázané živnosti
 • Volné živnosti

Volná živnost, jako jediná nevyžaduje odbornou způsobilost a postačí splnit jen všeobecné podmínky. Živnost řemeslná i vázaná odbornou způsobilost již vyžadují. Odborná způsobilost zahrnuje například odborné vzdělání, rekvalifikaci a v některých případech i určitou délku praxe.

Koncesované živnosti 

Tyto živnosti vznikají na základě správního rozhodnutí, jsou upraveny zvláštními právními předpisy a jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. K založení koncesované živnosti je potřeba splnit odbornou způsobilost a zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Všeobecné podmínky

Pro získání jakéhokoliv oprávnění musíte splnit všeobecné základní podmínky, kterými jsou:

 • Dovršení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Trestní bezúhonnost v rámci konkrétní živnosti

Pokud splňujete všeobecné a popřípadě odborné podmínky, nejprve Vaše kroky povedou na živnostenský úřad, kde vyplníte registrační formulář. Poté po Vás na úřadě budou chtít doložit i případně odbornou způsobilost a také zaplatit poplatek ve výši 1 000 Kč. Pokud již určitou živnost máte a žádáte ještě o jinou, u volné živnosti neplatíte žádný poplatek a u ostatních zaplatíte správní poplatek 500 Kč.

Celý proces zápisu Vaší živnosti bude zhruba do týdne hotov (u koncesí do měsíce) a Vy poté obdržíte osmimístné identifikační číslo.

Autor: Jay Manas, napsáno 24. července 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ÚNOR
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 361 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Při koupi naši společnosti jsem byl velice spokojen.

Děkuji za profesinální, přijemné a vstřicní jednání a za ochotu poradit při doplnění všech konkretních požadavků a skvělou prácí. Bude-li někdo zamýšlet o koupí společnosti, bez váhání mu doporučím Vaší společnost.

Marek Koniuk, ECO-MATRACE s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010