Podnikání nezletilých

O tom, že vydání novely nového občanského zákoníku přineslo mnoho změn, už nikdo nepochybuje. Významný dopad má tato aktualizace v oblasti živností, jelikož došlo ke zrušení podmínky pro podnikání a to dosažení věku 18ti let k provozování živnosti.

Nový občanský zákoník upravil možnost nabytí částečné nebo plné svéprávnosti u nezletilých. Tvůrci nového občanského zákoníka se inspirovali v zahraničí, kde tyto zákony fungují a umožňují nezletilým mít způsobilost k právním jednáním odpovídající jejich individuální vyspělosti. V praxi to znamená jen jedno a to že, od 1.1. 2014, mohou u nás nezletilí podnikat. Úprava byla provedena hlavně z důvodu samotného rozšíření možností nezletilého jednat v návaznosti na jeho rozumové schopnosti. Řada nezletilých má dostatečnou rozumovou vyspělost, například v oblasti IT, takový programátor nepotřebuje, aby podnikal přes nastrčené osoby či rodiče. Nezletilý může zdědit i firmu nebo závod, kterou může vzhledem ke své inteligenci provozovat. V každém případě svéprávnost a schopnost mladistvého právně jednat posuzuje soud a to na návrh nezletilého, resp. jeho zákonného zástupce. Nezletilý může dosáhnout buď plné svéprávnosti nebo jen částečné svéprávnosti.

Plná svéprávnost - emancipace

 • Návrh na přiznání plné svéprávnosti může podat nezletilý, ale s návrhem musí souhlasit jeho rodič nebo zákonný zástupce. Návrh musí vyhovět soud a to v případě pokud nezletil dosáhl věku šestnácti let a pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit.
 • Pokud nezletilý s návrhem souhlasí, může jeho návrh podat i jeho zákonný zástupce

Rozhodnutí soudu je zákonnou podmínkou pro zahájení podnikání. Na jeho základě může nezletilý požádat na příslušném úřadě o vydání podnikatelského oprávnění. V případě živnostenského listu musí nezletilý splnit také ostatní obecné podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Částečná svéprávnost - souhlas k určitému právnímu jednání

 • I v tomto případě potřebuje nezletilý souhlas zákonného zástupce. Nezletilému musí být přiznána svéprávnost, která se bude týkat zpravidla právního jednání. Rozhodovat bude soud a to v místě bydliště nezletilého.
 • Lze prolomit hranici šestnácti let, která je požadována u plné svéprávnosti. Nezletilý se stane způsobilý k jednáním, jež jsou spojena s činností k samostatnému provozování, bude moci sám provádět veškeré činnosti v rámci podnikání - založení bankovních účtů, provádění transakcí, uzavírání smluv a podob.

Autor: Jay Manas, napsáno 3. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ČERVENEC
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 331 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Když jsem potřeboval založit společnost s ručením omezeným, rozhodl
jsem se využít služeb některé firmy nabízející ready-made společnosti, abych se sám vyhnul zdlouhavé administrativě a mohl se soustředit na jiné věci. Dlouho jsem vybíral, nabídka na internetu je opravdu široká, a nakonec
se rozhodl pro služby společnosti Firmin s.r.o. Dnes vím, že jsem udělal dobře.

Vstřícné jednání, rychlý a bezproblémový proces jsou atributy práce společnosti Firmin s.r.o.

Mgr. Přemysl Holub, Gigatype s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010