Podnikání nezletilých

O tom, že vydání novely nového občanského zákoníku přineslo mnoho změn, už nikdo nepochybuje. Významný dopad má tato aktualizace v oblasti živností, jelikož došlo ke zrušení podmínky pro podnikání a to dosažení věku 18ti let k provozování živnosti.

Nový občanský zákoník upravil možnost nabytí částečné nebo plné svéprávnosti u nezletilých. Tvůrci nového občanského zákoníka se inspirovali v zahraničí, kde tyto zákony fungují a umožňují nezletilým mít způsobilost k právním jednáním odpovídající jejich individuální vyspělosti. V praxi to znamená jen jedno a to že, od 1.1. 2014, mohou u nás nezletilí podnikat. Úprava byla provedena hlavně z důvodu samotného rozšíření možností nezletilého jednat v návaznosti na jeho rozumové schopnosti. Řada nezletilých má dostatečnou rozumovou vyspělost, například v oblasti IT, takový programátor nepotřebuje, aby podnikal přes nastrčené osoby či rodiče. Nezletilý může zdědit i firmu nebo závod, kterou může vzhledem ke své inteligenci provozovat. V každém případě svéprávnost a schopnost mladistvého právně jednat posuzuje soud a to na návrh nezletilého, resp. jeho zákonného zástupce. Nezletilý může dosáhnout buď plné svéprávnosti nebo jen částečné svéprávnosti.

Plná svéprávnost - emancipace

 • Návrh na přiznání plné svéprávnosti může podat nezletilý, ale s návrhem musí souhlasit jeho rodič nebo zákonný zástupce. Návrh musí vyhovět soud a to v případě pokud nezletil dosáhl věku šestnácti let a pokud je osvědčena jeho schopnost sám se živit.
 • Pokud nezletilý s návrhem souhlasí, může jeho návrh podat i jeho zákonný zástupce

Rozhodnutí soudu je zákonnou podmínkou pro zahájení podnikání. Na jeho základě může nezletilý požádat na příslušném úřadě o vydání podnikatelského oprávnění. V případě živnostenského listu musí nezletilý splnit také ostatní obecné podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Částečná svéprávnost - souhlas k určitému právnímu jednání

 • I v tomto případě potřebuje nezletilý souhlas zákonného zástupce. Nezletilému musí být přiznána svéprávnost, která se bude týkat zpravidla právního jednání. Rozhodovat bude soud a to v místě bydliště nezletilého.
 • Lze prolomit hranici šestnácti let, která je požadována u plné svéprávnosti. Nezletilý se stane způsobilý k jednáním, jež jsou spojena s činností k samostatnému provozování, bude moci sám provádět veškeré činnosti v rámci podnikání - založení bankovních účtů, provádění transakcí, uzavírání smluv a podob.

Autor: Jay Manas, napsáno 3. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC ÚNOR
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 361 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Dobrý den,

se službami firmin.cz jsme byli maximálně spokojeni jak při založení společnosti, tak i při využití služby poskytnutí sídla v Praze. Při založení vše proběhlo hladce a rychle poštou bez jakýchkoliv skrytých nákladů. Přeposílání pošty a ostatní služby fungují také bez problémů. Při zakládání další společnosti jistě opět využijeme ověřených služeb firmin.cz

S poděkováním a přáním pěkných vánoc.

Adéla Šmídová, KUMAPRO s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010