Jak změnit sídlo společnosti?

Sídlo společnosti, neboli sídlo určené v zakladatelském dokumentu a zapsané v příslušné evidenci, musí být již od založení určeno adresou, na které společnost sídlí (místem kde je umístěna její správa a kde se můžeme s právnickou osobou stýkat).

Sídlo společnosti - povinnosti

Podnikatelům vznikají se sídlem i tyto povinnosti:

 • Označení sídla (název a IČ).
 • Zajistit přebírání písemností.
 • Zajistit kontakt s veřejností a státními úřady v sídle.
 • Na všech objednávkách, dopisech, fakturách apodob. - uvádět údaje o sídle.
 • Prokázat vlastnické nebo jiné právo k prostorám.

Změna sídla společnosti - postup

1) Provedení právního úkonu

a) Změna sídla společnosti, při které dojde zároveň i ke změně zakladatelského dokumentu: K této změně sídla je potřeba rozhodnutí valné hromady - toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu

b) Změna sídla společnosti, při které nedochází ke změně zakladatelského dokumentu: O změně rozhodne statutární orgán (jeden nebo více jednatelů) v případe není-li společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady svěřeno rozhodování jinému orgánu. Toto rozhodnutí nemusí mít formu notářského zápisu.

2) Podání návrhu na zápis změny sídla

Po rozhodnutí o změně sídla, má podnikatel povinnost podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu a musí v něm být uvedena kompletní adresa nového sídla.

V případě změny sídla do jiného města, je potřeba přiložit tyto dokumenty:

 • Zápis o usnesení valné hromady nebo rozhodnutí statutárního orgánu
 • Souhlas s umístěním sídla firmy
 • Výpis z katastru nemovitostí


3) Změna sídla společnosti na živnostenském úřadu

 • Do 15 dnů od změny sídla firmy.
 • Nutno vyplnit změnový list s novou adresou sídla firmy a podat na příslušném živnostenském úřadě.

4) Změna sídla společnosti na finančním úřadu

 • Do 15 dnů od změny sídly firmy.
 • Změna sídla se dokládá novým výpisem či usnesením z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci.

5) Sociální a zdravotní pojišťovna

 • Pokud společnost zaměstnává zaměstnance je nutná změna - do 8 dnů od změny sídla společnosti.

Autor: Jay Manas, napsáno 12. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC PROSINEC
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 391 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Na společnost FIRMIN s.r.o. jsme se obrátili s požadavkem na odkup ready made společnosti. Jednání proběhlo na vysoké profesionální úrovni, k plné naši spokojenosti, přesně podle zadání, rychle a bezchybně. Když navíc přihlédnu na bohatý servis, který za přijatelné ceny společnost nabízí a vstřícné jednání, lépe jsme si asi vybrat nemohli. V případě potřeby se opět a rád na tuto společnost obrátím a doporučuji ji všem.

Mgr. Dušan Groman, TOPIMIX s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010