Jak změnit sídlo společnosti?

Sídlo společnosti, neboli sídlo určené v zakladatelském dokumentu a zapsané v příslušné evidenci, musí být již od založení určeno adresou, na které společnost sídlí (místem kde je umístěna její správa a kde se můžeme s právnickou osobou stýkat).

Sídlo společnosti - povinnosti

Podnikatelům vznikají se sídlem i tyto povinnosti:

 • Označení sídla (název a IČ).
 • Zajistit přebírání písemností.
 • Zajistit kontakt s veřejností a státními úřady v sídle.
 • Na všech objednávkách, dopisech, fakturách apodob. - uvádět údaje o sídle.
 • Prokázat vlastnické nebo jiné právo k prostorám.

Změna sídla společnosti - postup

1) Provedení právního úkonu

a) Změna sídla společnosti, při které dojde zároveň i ke změně zakladatelského dokumentu: K této změně sídla je potřeba rozhodnutí valné hromady - toto rozhodnutí musí mít formu notářského zápisu

b) Změna sídla společnosti, při které nedochází ke změně zakladatelského dokumentu: O změně rozhodne statutární orgán (jeden nebo více jednatelů) v případe není-li společenskou smlouvou nebo rozhodnutím valné hromady svěřeno rozhodování jinému orgánu. Toto rozhodnutí nemusí mít formu notářského zápisu.

2) Podání návrhu na zápis změny sídla

Po rozhodnutí o změně sídla, má podnikatel povinnost podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Návrh se podává příslušnému rejstříkovému soudu a musí v něm být uvedena kompletní adresa nového sídla.

V případě změny sídla do jiného města, je potřeba přiložit tyto dokumenty:

 • Zápis o usnesení valné hromady nebo rozhodnutí statutárního orgánu
 • Souhlas s umístěním sídla firmy
 • Výpis z katastru nemovitostí


3) Změna sídla společnosti na živnostenském úřadu

 • Do 15 dnů od změny sídla firmy.
 • Nutno vyplnit změnový list s novou adresou sídla firmy a podat na příslušném živnostenském úřadě.

4) Změna sídla společnosti na finančním úřadu

 • Do 15 dnů od změny sídly firmy.
 • Změna sídla se dokládá novým výpisem či usnesením z obchodního rejstříku s údajem o nabytí právní moci.

5) Sociální a zdravotní pojišťovna

 • Pokud společnost zaměstnává zaměstnance je nutná změna - do 8 dnů od změny sídla společnosti.

Autor: Jay Manas, napsáno 12. června 2014

 

Dostávejte zdarma každý měsíc tipy pro Vaše podnikání
 • AKCE PRO MĚSÍC KVĚTEN
  ke koupi/založení s.r.o. zdarma:
  » doména (nazevfirmy.cz)
  » e-mail (info@nazevfirmy.cz)
  » zlaté číslo
  » účet u UniCredit Bank na 1 rok (v hodnotě 3 588 Kč)
  » účet u České spořitelny na 1 rok (v hodnotě 1 788 Kč)

Volné firmy ke koupi ihned

Zobrazit všech 341 firem na prodej

FIRMIN přispívá každý měsíc na projekt Dobrý Anděl

Spokojení klienti

Chtěl bych poděkovat společnosti Firmin s.r.o., hlavně panu Jiřímu Maňasovi za perfektní služby a následný servis. Děkuji a doporučuji všem zájemcům, kteří přemýšlí, kde koupit ready-made společnost. Firmin je jasná volba.

Jiří Kühtreiber, COGIMAX s.r.o.
 
FIRMIN s.r.o.
V Zářezu 902/4
158 00 Praha 5

IČ: 28862961
DIČ: CZ28862961
Účet: 2900063217/2010